A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal

1939. május 22. hétfő - Acélpaktum

2014. május 22.

A Német Birodalom és az Olasz Királyság megköti az Acélpaktumot

 

Berlinben a Birodalmi Kancellária épületében Joachim von Ribbentrop német, és Gróf Galeazzo Ciano olasz külügyminiszterek aláírják a Német Birodalom és az Olasz Királyság közötti katonai szövetségi megállapodást, az Acélpaktumot (németül: Stahlpakt, olaszul: Patto d'Acciaio), ahogy Mussolini nevezi.

stahlpakt_1939_05_22.jpg

A szövetségi szerződés értelmében háború esetén a két ország közvetlen és azonnali katonai segítséget nyújt egymásnak, valamint összehangolják katonai és háborús erőfeszítéseiket. Az országok önállóan nem köthetnek békét, vagy fegyverszünetet, csak a másik beleegyezésével.

A katonai szövetséget erősítő Acélpaktumot az 1936. október 27-én megkötött német-olasz külpolitikai és gazdasági egyezmény, valamint az 1936. november 25-én a Német Birodalom és a Japán Birodalom által aláírt antikomintern paktum előzte meg, amihez 1937. november 6-án csatlakozott az Olasz Királyság.

stahlpakt_1939_05_22_01.jpg

Az egyezmény egy nyilvános és egy titkos részből áll. A nyilvános rész az együttműködési nyilatkozatot tartalmazza, míg a titkos a segítségnyújtási eljárásokat.

Az egyezmény cikkelyeinek kivonata:

I. Cikkely 

A Német Birodalomnak és az Olasz Királyságnak állandó kapcsolatot kell fenntartania, hogy mindig egyetértés legyen a közös európai érdekeket illetően.

II. Cikkely

A Német Birodalomnak és az Olasz Királyságnak azonos külpolitikai irányelveket kell vallania.

III. Cikkely

A Német Birodalom és az Olasz Királyság szándéknyilatkozata, hogy háború esetén teljes körű katonai segítségnyújtást biztosítanak egymásnak. Abban az esetben is, ha támadó félként lép fel bármelyik ország is.

IV. Cikkely

A III. Cikkelyben tett szándéknyilatkozat megerősítése, a szoros katonai és hadigazdasági együttműködés fontosságának hangsúlyozása. Valamint leszögezi a két ország közötti szoros katonai és gazdasági párbeszéd szükségességét is. 

V. Cikkely

Egyetértésre kötelezi a feleket háború esetén harmadik féllel történő tűzszünet vagy békekötés esetére. Szintén megfogalmazza a szükségességét a katonai együttműködés szorosabbá tételére a két ország között. 

VI. Cikkely

A további baráti államokkal történő jó kapcsolat fenntartásának szükségességét hangsúlyozza. 

VII. Cikkely

A Barátsági és Szövetségi Egyezmény a Német Birodalom és az Olasz Királyság között. Meghatározza a hatályba lépését, ami a feltételek valóssá válása, de legkésőbb 1949. 

 

A szerződés egyik alapvetése az, hogy nem várható háború az elkövetkezendő 3 éven belül. Ez az olasz félnek kiemelt szempontja, hiszen az olasz hadsereg még nem áll készen egy háborúra. Ezt Ciano gróf von Ribbentrop 1939. május 6-i, milánói látogatásán is hangsúlyozza, ahol von Ribbentrop biztosítja, hogy a Német Birodalomnak nincsenek háborús szándékai az elkövetkezendő időszakban.

Ennek ellenére sokan az olasz felső politikai körökből ellenzik a szövetség megkötését, köztük maga Ciano gróf is.

süti beállítások módosítása