A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal

1939. augusztus 1. kedd - Erwin Rommel

2014. augusztus 01.

Erwin Rommel élete és pályafutása a második világháborúban

 

75 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 1-én léptették elő Erwin Rommelt, a későbbi Sivatagi Rókát vezérőrnaggyá. Ebből az alkalomból következzen most elsősorban fiatalkorának és a második világháború előtti pályafutásának bemutatása.

Erwin_Rommel_01.jpg

 

Fiatalkora és magánélete

 

Erwin Johannes Eugen Rommel 1891. november 15-én született Heidenheimben a Német Birodalom déli részén található Württemberg Királyságban (Königreich Württemberg).

Apja Erwin Rommel professzor, az aaleni középiskola igazgatója, aki fiatalkorában a tüzérség hadnagya volt. Anyja Helene von Luz. Három testvére van, egy bátyja, egy öccse és egy húga. Gyerekkora boldogan telik családja körében.

Erwin_Rommel_08.jpgRommel és Lucia az első világháború után

Már korán megmutatkozik kivételes műszaki érzéke. 14 éves korában egyik barátjával épít egy vitorlázó repülőgépet, amivel sikerül rövid repüléseket végrehajtaniuk. Mikor egy motorbiciklit kap ajándékba, az első dolga hogy szétszedi az utolsó csavarig és újra összerakja. Mérnök szeretne lenni, de 18 évesen apja kérésére inkább jelentkezik a 124. Württemberg Gyalogos Ezredhez, ahonnan a danzigi kadétiskolába kerül. 1912. január 27-én avatják hadnaggyá (Leutnant). 1913-ban Walburga Stemmerrel folytatott kapcsolatából születik egy lánya, Gertrud, de Walburgat nem veszi feleségül és kapcsolatuk is megszakad. 1916. november 27-én veszi feleségül Lucia Maria Mollint, akivel még a kadétiskolában ismerkedett meg. 1928. december 24-én születik meg fiuk, Manfred. Ekkoriban hal meg Walburga, és Gertrudot anyai nagyanyja neveli tovább. Rommel folyamatosan tartja vele a kapcsolatot, segíti őt és szoros kapcsolat alakul ki közöttük.

Manfred_es_Erwin_Rommel_1934.jpgManfred és Erwin Rommel a tengerparton 1934-ben

 

Katonai pályafutása

 

Az első világháború elején rövid ideig a francia és a román fronton harcol a 6. Württemberg Gyalogos Ezred állományában, de a legtöbb időt az olasz hegyi fronton tölti az Alpesi Hadtestnél (Alpenkorps), ahol jelentős sikereket ér el és megmutatkozik tehetsége és hősiessége. 1914-ben megkapja a Másodosztályú Vaskeresztet, 1915-ben pedig az Elsőosztályút. 1918-ban a legmagasabb német katonai kitüntetést, a Pour le Mérite-t kapja meg az isonzói csatában nyújtott kiváló vezetői képességei elismeréséül. Az ekkor számara felajánlott pozíciót a német vezérkarban visszautasítja, és inkább a fronton marad századparancsnokként. Pedig ez kivételes lehetőség lett volna, mivel a porosz katonai elit köreibe nem könnyű bekerülni, különösen olyanoknak, mint Rommel, aki sváb származású, ami német beszédén is erősen érződik.

Erwin_Rommel_10_1915_argonne.jpgRommel 1914-ben a lövészárokban

A háború után a drezdai gyalogos iskola oktatója lesz 1929 és 1933 között századosi (Hauptmann), majd őrnagyi (Major) rendfokozatban. Ekkor írja meg a Gefechts-Aufgaben für Zug und Kompanie : Ein Handbuch für den Offizierunterricht (Szakaszok és századok harci feladatai: Kézikönyv a tisztképzéshez) című katonai kézikönyvét, valamint az Infanterie greift an (Gyalogság, előre!) című személyes visszaemlékezéseit. Mindkét könyv sikeres lesz és további elismerést és ismertséget hoz Rommelnek. 1933-ban a Jäger Goslar alpesi zászlóalj parancsnokságát kapja meg és előléptetik alezredessé (Oberstleutnant). Adolf Hitlerrel 1934. szeptember 30-án találkozik először, aki ekkor szemléli meg zászlóalját. Hitler, aki olvasta a könyveit és sokra tartja és nagyra becsüli Rommelt, 1935-ben a hadügyminisztériumba helyezteti át a katonai sport parancsnokságra, aminek a feladata a félkatonai kiképzések támogatása és megszervezése a hadseregen kívüli szervezeteknél. Rommel a minisztérium összekötő tisztje lesz a Hitlerjugend szervezettel. De túl sok vitás kérdésben nem tud kiegyezni Baldur von Schirachal, a Hitlerjugend vezetőjével, így katonai feladatkörre helyezik át. 1937. október 1-én ezredessé (Oberst) léptetik elő. 1938-ban a Theresian Katonai Akadémia megbízott parancsnoka lesz, de csak rövid ideig, mert a Szudéta-vidék visszafoglalása után Adolf Hitler felkéri, hogy legyen a személyes testőr zászlóalja, a Führerbegleitbataillon parancsnoka, amit természetesen elfogad. Ebben az időszakban folyamatosan Hitler közelében tartózkodik és közben köt barátságot Joseph Goebbels propaganda miniszterrel.

 

A második világháborúban és halála

 

Az 1939-es lengyel hadjárat során is a Führer testőrzászlóaljának parancsnoka marad, és ő szervezi meg a berlini győzelmi parádé biztonsági előkészületeit is.

1940-ben jelzi Hitlernek, hogy a testőr parancsnoki beosztást nem találja kellő mértékben izgalmasnak és szeretne inkább harcoló alakulathoz kerülni. Hitler megadja neki a lehetőséget, hogy maga válassza meg következő alakulatát. A Wehrmacht, a német hadsereg ekkor összesen 10 páncélos hadosztállyal rendelkezik, amiből 4-et a lengyel hadjáratban részt vett könnyű hadosztályok felfejlesztésével hoznak létre. Rommel ezek közül kéri az egyiknek a parancsnokságát. 1940. február 6-án veszi át a 7. Panzer-Division (7. Páncélos Hadosztály) parancsnokságát. A hadosztály állományánál kicsit tartottak tőle, hogy egy volt hegyi gyalogos tiszt hogy boldogul majd a harckocsi hadviselésben, de Rommel már a hegyi harcok során is a mozgékonyságot tartotta szem előtt és a későbbi harcokban bizonyítja is rátermettségét. Az 1940-es németalföldi és franciaországi harcokban a Szellemhadosztály (Gespenster-division) nevet kapják, mert gyors, mozgékony hadviselést folytatnak, sokszor az ellenség számára legváratlanabb helyeken és időben tűnnek fel, van hogy még a német hadvezetés se tudja pontosan, hogy hol vannak. 1940. május 21-én Arrasnál a Brit Expedíciós Haderő ellentámadást indít a hadosztály ellen, amiben Matilda Mk I és Matilda Mk II harckocsik támogatják a brit gyalogságot. Az ekkor hadrendben álló német 37 mm-es páncéltörő ágyúk hatástalanok a Matildák ellen, gránátjaik lepattannak azok vastag páncéljáról. Félő, hogy a brit harckocsik áttörnek a hadosztály védelmén. De ekkor a hadosztály tüzérezredének 105 mm-es tarackjainak közvetlen irányzással sikerül az élen haladó brit harckocsikat kilőnie. Az így nyert idő alatt Rommel a közelben állomásozó 88 mm-es légvédelmi lövegekkel felszerelt légvédelmi tüzérüteghez rohan, amik lövegeit a támadókra irányíttatja. Személyesen, minden egyes lövegnek saját maga jelöli ki a célpontot. Így egyre több brit harckocsit lőnek ki és a támadás összeomlik. Ez azért jelentős esemény, mert ez az első alkalom, hogy a 88 mm-es légvédelmi lövegeket páncélelhárításra használják a német hadseregben. Rommel és a hadosztály végig kiválóan teljesít az 1940-es hadjárat során, mindvégig az élen haladnak.

Erwin_Rommel_13.jpg

1941. február 6-án kinevezik az újonnan felállított Deutsches Afrika Korps (Német Afrika Hadtest) parancsnokává, aminek a feladata az Afrikában szorult helyzetbe került olasz haderő megsegítése. 1941. február 9-én előléptetik Vezérőrnaggyá (Generalleutnant). Ebben a hadjáratban válik legendás hadvezérré és kapja meg a Sivatagi Róka becenevet, mivel a gyors, mozgó, gépesített sivatagi hadviselést már-már művészi szintre fejleszti. Legnagyobb ellensége a hadianyag utánpótlás nem megfelelő mértéke, de betegségek és kimerültség is kínozza a hadjárat közben. Akkor is gyógykezelésen tartózkodik a Birodalomban, amikor a hadianyagfölényben lévő szövetségesek végül 1943. május 13-án megadásra kényszerítik az Armeegruppe Afrika (Afrika Hadseregcsoport) maradékát.

Erwin_Rommel_14.jpgA Sivatagi Róka
A kockás sálat lánya, Gertrud készítette neki

1943. július 23-án a görög területen állomásozó E Hadseregcsoport parancsnokságát kapja meg, és feladata a felkészülés egy lehetséges brit invázióra, de Mussolini 1943. augusztus 17-i megbuktatása után a B Hadseregcsoport parancsnokának nevezik ki, hogy az északi olasz védelmi vonalakat kiépítse. 1943. november 21-én Rommelt és a B Hadseregcsoportot az észak francia területre helyezik át, ahol szintén a lehetséges szövetséges támadás elleni felkészülés a feladata.

1944. június 6-án, a normandiai szövetséges partraszálláskor épp otthon a Birodalomban pihen és felesége születésnapját ünnepli. Azonnal visszatér a frontra és részt vesz a harcok irányításában, de 1944. július 17-én, mikor gépkocsijával főhadiszállására tart, egy brit vadászgép támad rá. Sofőrje megsebesül, elveszti az uralmat a gépkocsi fölött, és az árokba hajtva egy fának csapódik. Rommel komoly fejsérüléseket szenved és kórházba szállítják.

Erwin_Rommel_11_1944.jpgLábadozás az 1944. július 17-i légitámadás után

Bár közvetlenül nem vett részt a Hitler elleni 1944. július 20-án végrehajtott merényletben, de tudomása volt egyes dolgokról és kapcsolatban állt összeesküvőkkel, ezért ő sem kerülhette el végzetét. 1944. október 14-én, a balesete utáni lábadozás közben, otthonában keresi fel két német tábornok, akik felajánlják neki, hogy ha önként vet véget életének, akkor nevét és családját megkímélik a meghurcolástól. Néhány órával később Erwin Rommel halott.

Teljes katonai tiszteletadással, állami pompával temetik el, kapcsolatát az összeesküvéshez nem említik. A hivatalos magyarázat szerint az 1944. július 17-i támadás során szerzett sebesüléseibe halt bele.

Feleségével, igazi boldog kapcsolatuk volt, Rommel minden nap, legalább egy levelet írt neki amíg a fronton volt. Ő 1971. szeptember 26-án halt meg.

Fiuk, Manfred ügyvéd lett és 1974-től 1996-ig Stuttgart polgármestere volt. 2013. november 7-én halt meg.

Lánya, Gertrud, akivel mindig is szoros kapcsolata volt, 2000-ben halt meg.

Erwin_Rommel_csalad_1944.jpgA Rommel család 1944-ben

süti beállítások módosítása