A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal

1939. szeptember 22. péntek - Werner von Fritsch elesik

2014. szeptember 22.

Életét veszti a Lengyelország elleni hadművelet alapjait kidolgozó Generaloberst von Fritsch

 

Varsó Praga városrészében halálosan megsebesül Generaloberst Werner Thomas Ludwig Freiherr von Fritsch, a Lengyelország elleni hadművelet, a Fall Weiss (Fehér Terv) alapjait kidolgozó tábornok.

Werner_von_Fritsch_1935.pngWerner von Fritsch

Varsót ekkor már két hete bekerítette a német hadsereg, amit először csak folyamatosan bombázott, de most már tart a főváros szárazföldi ostroma is. Von Fritsch a 12. Tüzér Ezred tiszteletbeli ezredeseként vesz részt a hadműveletben. Halálát segédtisztje, Leutnant Rosenhagen jelentésében így írja le:

"...ebben a pillanatban a Generaloberst bal combját egy lövedék találta le, ami átszakította az artériáját. Azonnal összeesett. Mielőtt kioldhattam volna a derékszíját, a Generaloberst azt mondta: "Kérem, hagyja.", majd elvesztette az eszméletét és meghalt, alig egy perccel a lövés után."

Von Fritsch a második német tábornok aki életét veszti a lengyel hadjáratban von Roetting után, aki szeptember 10-én esett le.

Négy nappal később, szeptember 26-án Berlinben, teljes állami tiszteletadással temetik el az Invalidenfriedhofban (Invalidus Temető), ami hagyományosan a kiemelkedő porosz és német katonák nyughelye.

Werner_von_Fritsch_1939_09_003.jpgvon Fritsch koporsója a ravatalon

 

Werner_von_Fritsch_1939_09_002.jpgTisztelgők a ravatal előtt

Von Fritsch 1880. augusztus 4-én született Benrathban. 18 évesen lép be a Birodalmi Hadseregbe (Reichsheer). Kiváló katonai képességei hamar megmutatkoznak és 21 évesen tiszti akadémiába vezényelik. 1911-ben avatják tisztté és a vezérkarhoz osztják be, ahol az első világháború során is szolgál. A Weimari Köztársaság idején továbbra is a hadsereg (Reichswehr) kötelékében marad. Hamar megmutatkoznak nacionalista, militarista és rasszista nézetei. A világháború utáni években többször fejezi ki reményét egy katonai puccs iránt, ami megvédené a német népet "a demokratáktól, a pacifistáktól, a zsidóktól, a feketéktől, a franciáktól, vagy bárkitől aki el akarja pusztítani a Német Birodalmat". Részt vesz a német hadsereg titkos újrafelfegyverzésében és 1928-ban megkezdi kidolgozni Lengyelország lerohanásának a tervét, amit később már nem ő fejez be, de az alapelveket ő határozza meg.

Werner_von_Fritsch_002.jpgvon Fritsch (balról a harmadik) Adolf Hitler előtt

Lelkesen támogatja a náci pártot annak 1933-as hatalomra kerülésekor, főleg az antiszemitizmussal ért egyet. Mivel Adolf Hitler lelkes nemzetiszocialistának tartja, Werner von Blomberg védelmi miniszter pedig kiváló szakértőnek, ezért 1934. februárjában a német szárazföldi hadsereg vezérkari főnökének nevezik ki. Tevékenyen kiveszi a részét a hadsereg zsidóktól való megtisztításában. Mindig is a hadsereg felsőbbrendűségét hangsúlyozza, ezért nem nézi jó szemmel az SS felemelkedését, de a Szovjetunió elleni háborús tervekkel sem ért egyet. Nézeteivel sok ellenséget szerez magának, akik így szeretnék eltávolítani posztjáról.

Bundesarchiv_Bild_183-1991-0319-501,_Nürnberg,_Reichsparteitag,_Tag_der_Wehrmacht.jpgvon Fritsch (középen) az 1936-os nürnbergi gyűlésen

1937-ben Heinrich Himmler SS Birodalmi Vezető és Hermann Göring a légierő parancsnoka homoszexualitással vádolja meg. Von Fritsch nem nős, sosem voltak nőügyei, minden idejét és erejét katonai karrierjére fordítja. 1938. február 4-én mégis lemondani kényszerül beosztásáról és becsületbíróság elé állítják, ami ugyan március 18-án felmenti, de a nevét már így is sikerült besározni és tekintélyét megtépázni. A történtek ellenére továbbra is lojális marad a náci párthoz, mivel még mindig tart egy a Német Birodalom elleni nemzetközi zsidó összeesküvéstől.

A Lengyelország elleni háború kitörése előtt visszahívják az aktív szolgálatba, és azt a feladatot kapja, hogy mint a 12. Tüzér Ezred tiszteletbeli ezredese a frontvonalakat járva felügyelje a hadműveletet. Tábornokként ez rendkívül méltatlan feladatot és beosztást jelent számára, már majdhogynem sértést. De így legalább megkaphatta a számára egyetlen elfogadható halált, a harctéri halált. 

süti beállítások módosítása