A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal

Három hadsereg katonája

2015. március 27.

Lauri Allan Törni, a finn katona legenda

 

Vannak emberek, akik katonának születnek, akik egész életüket a szolgálatnak szentelik, akiknek lételemük a harc és a háború. Folyamatosan keresik a kihívásokat és teszik kockára saját életüket. Mindeközben kimagasló tudásra és tapasztalatra tesznek szert, a harcot már művészetté fejlesztik és közben legendává válnak.

torni_008.jpgLauri Allan Törni a három hadsereg egyenruhájában amikben szolgált

Ilyen katona volt a finn Lauri Allan Törni is, aki több mint 20 éves katonai pályafutása során három nemzet hadseregében - a finn hadseregben, a német Waffen-SS-ben és az amerikai hadsereg elit egységénél a Zöld Sapkásoknál - is szolgált.

torni_001.jpg

Törni 1919. május 28-án született Viipuriban, Finnország akkor második legnagyobb városában, ami a Karéliai-földszoros északi tövében fekszik. Fiatal korában sokat sportol, kereskedelmi középiskolában tanul és belép a finn polgárőrség kötelékébe is. Katonai szolgálatát 1938-ban a 4. független gyalogos vadász zászlóaljnál kezdi meg. A szovjet-finn téli háború kitörésekor, 1939. november 30-án egysége a földszoros közepén Kivinieminél állomásozik, ahonnan délre vonulnak és Rautunál ütköznek meg először a Vörös Hadsereg alakulataival.

A Karéliai-földszoroson a finn védelmi stratégia az, hogy a szovjet-finn határ és a kiépített Mannerheim védelmi vonal közötti 30-75 kilométeres sávban 21.000, 4 harccsoportba (U, M, L, R) osztott katona halogató harcot folytatva, az ellenségnek a lehető legnagyobb veszteséget okozva vonuljon vissza a Mannerheim-vonalba, ahol több mint 100.000 finn katona áll védelemben, hogy ott állítsák meg a Vörös Hadsereget. A 4 harccsoport - köztük Törni egysége is - sikeresen hajtja végre feladatát. A legelső szovjet csapatok csak egy hét után, 1939. december 6-án érik el a védelmi vonalnak a határhoz legközelebbi szakaszát a vonal keleti végében a Taipale folyónál. 1939. decemberében a finn hadseregnek mind a Karéliai-földszoroson, mind Ladoga-Karéliában nemcsak hogy sikerül megállítania a szovjet előretörést, de érzékeny veszteséget is okoznak nekik. A harcokban Törni kiemelkedően teljesít, amivel felhívja magára felettesei figyelmét, akik a háború vége felé tiszti iskolába küldik. Innen már a téli háború után hadnagyi rendfokozatban kerül tartalék állományba.

torni_010_1941.jpgLauri Allan Törni (jobbról a harmadik) 1941-ben

Mikor a Waffen-SS önkénteseket toboroz az SS Freiwilligen Bataillon Nordost (SS északkeleti önkéntes zászlóalj) alakulatába, Törni is jelentkezik. 1941. júniusában utazik ki Bécsbe a hét hetes kiképzésre, ahol megkapja az SS-Untersturmführer (SS hadnagy) rendfokozatot is. A felhívásra végül olyan sok önkéntes jelentkezik, hogy egy részüket a kiképzés végeztével hazaküldik. Törni is visszatér Finnországba, ami ekkor már ismét hadban áll a Szovjetunióval, miután 1941. június 22-én a Német Birodalom megindítja a Barbarossa Hadműveletet. Törni a finn 1. Hadosztály harckocsi zászlóaljához kerül 1941. augusztus 15-én.

torni_007_1941.jpgLauri Allan Törni (középen) mint harckocsizó 1941-ben

1942. március 23-án felderítő sí őrjárat közben egy aknarobbanástól súlyosan megsebesül. Nyár közepén tér vissza alakulatához, de már mint századparancsnok. 1943-ban, mikor megfordul a német hadiszerencse, a finnek is beszüntetik a szovjetek elleni támadó hadműveleteket és átszervezik haderejüket. Törni alakulatát feloszlatják és őt az 56. Gyalogos Ezredhez vezénylik. 1943-ban vezetésével megalakul a Törni különítmény, aminek a feladata mélyen beszivárogni a szovjet vonalak mögé, ott felderítési és diverzáns feladatokat végrehajtani, a lehető legnagyobb pusztítást végezni a szovjet ellátó-, kommunikációs- és parancsnoki vonalakban és létesítményekben. Az egység nagyon hatékonyan működik és gyorsan elismerést szerez magának, a szovjetek pedig 3.000.000 finn márka vérdíjat tűznek ki Törni fejére. Érdekessége a különítménynek, hogy a kötelékében szolgál Mauno Koivisto közlegény is, aki később Finnország miniszterelnöke, majd 1982-től 1994-ig köztársasági elnöke lesz. Törni teljesítménye elismeréséül 1944. július 9-én megkapja a legmagasabb finn katonai kitüntetést, a Mannerheim Keresztet.

torni_003_kapteein_folytatolagos_haboru.jpgLauri Allan Törni (középen) a folytatólagos háború idején

A harcok 1944. szeptember 19-én érnek véget Finnország és a Szovjetunió között. A békefeltételek között szerepel, hogy a finn hadsereg jelentős részét le kell szerelni és a német csapatoknak el kell hagyniuk Finnországot. Törnit is leszerelik 1944. novemberében, de 1945. januárjában csatlakozik egy német-szimpatizáns ellenálló csoporthoz, akik célja, hogy felvegyék a harcot a Szovjetunióval, ha az mégis megszállná Finnországot. Törni ismét a Német Birodalomba utazik, hogy újabb szabotázs kiképzést kapjon, amit márciusban fejez be. Ekkor viszont már nem tud visszajutni Finnországba, így csatlakozik a Schwerin térségében a szovjetek ellen harcoló Waffen-SS alakulatokhoz. Végül amerikai csapatok fogságába esik, majd a lübecki hadifogolytáborba kerül, ahonnan 1945. júniusában sikerül megszöknie és hazajutnia Finnországba. Mivel a háború idején csatlakozott a Waffen-SS-hez, ezért a finn rendőrség letartóztatja, de sikerül megszöknie. 1946. áprilisában ismét letartóztatják és 1947. januárjában árulásért 6 év börtönbüntetésre ítélik. A turkui börtönbe kerül, ahonnan már júniusban megszökik. Ismét elfogják és ezúttal a  Riihimäki Állami Börtönbe kerül, ahonnan 1948. decemberében szabadul köztársasági elnöki kegyelemmel.

torni_006_1946.jpgLauri Allan Törni rendőrségi nyilvántartási fotói 1946-ban

1949-ben Svédországba utazik, majd korábbi harcostársai segítségével Venezuelán keresztül 1950-ben az Egyesült Államokba. Mint politikai menekült New York finn-amerikai közösségében telepszik le és mint ács és takarító vállal munkát. 1953-ban kapja meg a hivatalos tartózkodási engedélyt és 1954-ben jelentkezik az Egyesült Államok Hadseregébe. Ekkor veszi fel az "amerikaiasabb" Larry Alan Thorne nevet. A hadseregben a finn-amerikai támogatói ajánlására bekerül a Különleges Erők, a "Zöld Sapkások" kötelékébe, ahol nagy hasznát veszik több éves különleges tapasztalatának. Hamarosan már gerilla taktikát, hegymászást, síelést és túlélést oktat, miközben elvégzi az ejtőernyős kiképzést és főhadnagyi rendfokozatot kap 1957-ben, majd 1960-ban előléptetik századossá. 1958-tól 1962-ig a nyugat-németországi Bad Tölzben állomásozik a Különleges Erők 10. Csoportjában, ami számos kutató-mentő küldetést hajt végre. Ezek egyike során 1962-ben a Thorne vezette egységnek sikerül az Irán hegyei között lezuhant amerikai C-130 szállítógép roncsait elérni és a holttesteket , valamint a titkos haditechnikát kimenteniük, ami az előtte küldött egységeknek nem sikerült, így ismét nagy dicsőséget szerez magának.

torni_011.jpgLarry Alan Thorne, az amerikai Különleges Erők századosa

1963. novemberében Dél-Vietnamba vezénylik, ahol egységének, a Különleges Erők A-734 Különítményének a feladata a dél-vietnami katonai erők segítése és együttműködés a Civil Irreguláris Védelmi Csoporttal. A Tịnh Biênnél zajló harcokból is keményen kiveszik a részüket, ahol Thorne két Bíbor Szív és egy Bronz Csillag kitüntetést is kiérdemel.

torni_004_captain_larry_thorne_001.jpg

1965. februárjában kezdi meg második kiküldetését Vietnamban a Különleges Erők 5. Csoportjában. Hamarosan a katonai tanácsadó egységhez (Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group (MACV–SOG) - Katonai Segítségnyújtási Parancsnokság, Vietnam - Kutatási és Megfigyelési Csoport) helyezik át mint katonai tanácsadót. Ez az egység nyújt tanácsadói és kiképzési segítséget a dél-vietnami fegyveres erőknek, de hivatalosan nem vesznek részt a harccselekményekben. Titkos akciókat viszont szerveznek. Az első, 1965. október 15-én induló határon túli küldetést Thorne tervezi meg és felügyeli. Október 18-án a sikeres befejezést követően ő is visszaindul a bázisra, de az őt szállító CH-34 helikopter út közben lezuhan, a feltételezések szerint 40 kilométerre Da Nangtól. A kiküldött mentőcsapatok nem találják meg sem a gépet, sem a legénységet. Larry Thornt eltűntnek nyilvánítják és előléptetik őrnaggyá, majd 1966-ban halottnak nyilvánítják.

torni_004_captain_larry_thorne_1965.jpgAz utolsó fotó Larry Thorneról (bal szélen) a végzetes repülés előtt

1999-ben egy finn-amerikai közös kutató csapatnak sikerül megtalálnia a gép és a legénység maradványait, amiket katonai tiszteletadás mellett szállítanak vissza az Egyesült Államokba.

torni_005_mayor_larry_thorne_arlington.jpgLarry Thorne és három társa temetése az Arlingtoni Nemzeti Temetőben

2003-ban a törvényszéki vizsgálatok után hivatalosan is azonosítják a maradványokat mint Larry Alan Thorne, és a helikopter dél-vietnami legénységének, Van Lanh Bui, Bao Tung Nguyen és The Long Phan maradványait. 2003. június 26-án az Arlingtoni Nemzeti Temetőben közös sírban helyezik őket örök nyugalomra.

torni_007_arlington.jpg

Lauri Allan Törni már életében legendává vált, ami halála után is tovább él. Finnországban az 52. a leghíresebb finnek rangsorában és 2006-ban a legbátrabbnak választották a Mannerheim Kereszt kitüntetettjei közül. Az amerikai Különleges Erőknél a coloradoi Fort Carson laktanya parancsnoki épülete őrzi a nevét, valamint a Különleges Erők 10. Csoportjában minden évben a legjobb különítmény parancsnok kapja meg a Larry Thorne Díjat.

the_green_berest_002.jpgAz 1968-as The Green Berets film plakátja

Robin Moore 1965-ös The Green Berets című könyvének főhősét Thorneról mintázta és az első fejezet eseményeit a Tịnh Biênnél zajlott csata alapján írta meg. A könyvből 1968-ban azonos címmel film is készült John Wayne főszereplésével.

Az 1968-as The Green Berets film eredeti előzetese

Ezeken kívül számos könyv és múzeumi kiállítás emlékezik meg róla, de más, a legkülönbözőbb formában is tovább él a neve és életének története. Legutóbb a svéd Sabaton heavy metal együttes Heroes című albumán szentelt egy számot Törni emlékének a Soldiers of 3 Armies (Három hadsereg katonája) címmel.

Sabaton - Soldier of 3 Armies
Lauri Allan Törni és Sabaton rajongói klip, felirattal és filmfelvételekkel Lauri Allan Törniről

 

süti beállítások módosítása