A második világháború akkor és most

Három hadsereg katonája

2015. március 27.

Lauri Allan Törni, a finn katona legenda

 

Vannak emberek, akik katonának születnek, akik egész életüket a szolgálatnak szentelik, akiknek lételemük a harc és a háború. Folyamatosan keresik a kihívásokat és teszik kockára saját életüket. Mindeközben kimagasló tudásra és tapasztalatra tesznek szert, a harcot már művészetté fejlesztik és közben legendává válnak.

torni_008.jpgLauri Allan Törni a három hadsereg egyenruhájában amikben szolgált

Ilyen katona volt a finn Lauri Allan Törni is, aki több mint 20 éves katonai pályafutása során három nemzet hadseregében - a finn hadseregben, a német Waffen-SS-ben és az amerikai hadsereg elit egységénél a Zöld Sapkásoknál - is szolgált.

torni_001.jpg

Törni 1919. május 28-án született Viipuriban, Finnország akkor második legnagyobb városában, ami a Karéliai-földszoros északi tövében fekszik. Fiatal korában sokat sportol, kereskedelmi középiskolában tanul és belép a finn polgárőrség kötelékébe is. Katonai szolgálatát 1938-ban a 4. független gyalogos vadász zászlóaljnál kezdi meg. A szovjet-finn téli háború kitörésekor, 1939. november 30-án egysége a földszoros közepén Kivinieminél állomásozik, ahonnan délre vonulnak és Rautunál ütköznek meg először a Vörös Hadsereg alakulataival.

A Karéliai-földszoroson a finn védelmi stratégia az, hogy a szovjet-finn határ és a kiépített Mannerheim védelmi vonal közötti 30-75 kilométeres sávban 21.000, 4 harccsoportba (U, M, L, R) osztott katona halogató harcot folytatva, az ellenségnek a lehető legnagyobb veszteséget okozva vonuljon vissza a Mannerheim-vonalba, ahol több mint 100.000 finn katona áll védelemben, hogy ott állítsák meg a Vörös Hadsereget. A 4 harccsoport - köztük Törni egysége is - sikeresen hajtja végre feladatát. A legelső szovjet csapatok csak egy hét után, 1939. december 6-án érik el a védelmi vonalnak a határhoz legközelebbi szakaszát a vonal keleti végében a Taipale folyónál. 1939. decemberében a finn hadseregnek mind a Karéliai-földszoroson, mind Ladoga-Karéliában nemcsak hogy sikerül megállítania a szovjet előretörést, de érzékeny veszteséget is okoznak nekik. A harcokban Törni kiemelkedően teljesít, amivel felhívja magára felettesei figyelmét, akik a háború vége felé tiszti iskolába küldik. Innen már a téli háború után hadnagyi rendfokozatban kerül tartalék állományba.

torni_010_1941.jpgLauri Allan Törni (jobbról a harmadik) 1941-ben

Mikor a Waffen-SS önkénteseket toboroz az SS Freiwilligen Bataillon Nordost (SS északkeleti önkéntes zászlóalj) alakulatába, Törni is jelentkezik. 1941. júniusában utazik ki Bécsbe a hét hetes kiképzésre, ahol megkapja az SS-Untersturmführer (SS hadnagy) rendfokozatot is. A felhívásra végül olyan sok önkéntes jelentkezik, hogy egy részüket a kiképzés végeztével hazaküldik. Törni is visszatér Finnországba, ami ekkor már ismét hadban áll a Szovjetunióval, miután 1941. június 22-én a Német Birodalom megindítja a Barbarossa Hadműveletet. Törni a finn 1. Hadosztály harckocsi zászlóaljához kerül 1941. augusztus 15-én.

torni_007_1941.jpgLauri Allan Törni (középen) mint harckocsizó 1941-ben

1942. március 23-án felderítő sí őrjárat közben egy aknarobbanástól súlyosan megsebesül. Nyár közepén tér vissza alakulatához, de már mint századparancsnok. 1943-ban, mikor megfordul a német hadiszerencse, a finnek is beszüntetik a szovjetek elleni támadó hadműveleteket és átszervezik haderejüket. Törni alakulatát feloszlatják és őt az 56. Gyalogos Ezredhez vezénylik. 1943-ban vezetésével megalakul a Törni különítmény, aminek a feladata mélyen beszivárogni a szovjet vonalak mögé, ott felderítési és diverzáns feladatokat végrehajtani, a lehető legnagyobb pusztítást végezni a szovjet ellátó-, kommunikációs- és parancsnoki vonalakban és létesítményekben. Az egység nagyon hatékonyan működik és gyorsan elismerést szerez magának, a szovjetek pedig 3.000.000 finn márka vérdíjat tűznek ki Törni fejére. Érdekessége a különítménynek, hogy a kötelékében szolgál Mauno Koivisto közlegény is, aki később Finnország miniszterelnöke, majd 1982-től 1994-ig köztársasági elnöke lesz. Törni teljesítménye elismeréséül 1944. július 9-én megkapja a legmagasabb finn katonai kitüntetést, a Mannerheim Keresztet.

torni_003_kapteein_folytatolagos_haboru.jpgLauri Allan Törni (középen) a folytatólagos háború idején

A harcok 1944. szeptember 19-én érnek véget Finnország és a Szovjetunió között. A békefeltételek között szerepel, hogy a finn hadsereg jelentős részét le kell szerelni és a német csapatoknak el kell hagyniuk Finnországot. Törnit is leszerelik 1944. novemberében, de 1945. januárjában csatlakozik egy német-szimpatizáns ellenálló csoporthoz, akik célja, hogy felvegyék a harcot a Szovjetunióval, ha az mégis megszállná Finnországot. Törni ismét a Német Birodalomba utazik, hogy újabb szabotázs kiképzést kapjon, amit márciusban fejez be. Ekkor viszont már nem tud visszajutni Finnországba, így csatlakozik a Schwerin térségében a szovjetek ellen harcoló Waffen-SS alakulatokhoz. Végül amerikai csapatok fogságába esik, majd a lübecki hadifogolytáborba kerül, ahonnan 1945. júniusában sikerül megszöknie és hazajutnia Finnországba. Mivel a háború idején csatlakozott a Waffen-SS-hez, ezért a finn rendőrség letartóztatja, de sikerül megszöknie. 1946. áprilisában ismét letartóztatják és 1947. januárjában árulásért 6 év börtönbüntetésre ítélik. A turkui börtönbe kerül, ahonnan már júniusban megszökik. Ismét elfogják és ezúttal a  Riihimäki Állami Börtönbe kerül, ahonnan 1948. decemberében szabadul köztársasági elnöki kegyelemmel.

torni_006_1946.jpgLauri Allan Törni rendőrségi nyilvántartási fotói 1946-ban

1949-ben Svédországba utazik, majd korábbi harcostársai segítségével Venezuelán keresztül 1950-ben az Egyesült Államokba. Mint politikai menekült New York finn-amerikai közösségében telepszik le és mint ács és takarító vállal munkát. 1953-ban kapja meg a hivatalos tartózkodási engedélyt és 1954-ben jelentkezik az Egyesült Államok Hadseregébe. Ekkor veszi fel az "amerikaiasabb" Larry Alan Thorne nevet. A hadseregben a finn-amerikai támogatói ajánlására bekerül a Különleges Erők, a "Zöld Sapkások" kötelékébe, ahol nagy hasznát veszik több éves különleges tapasztalatának. Hamarosan már gerilla taktikát, hegymászást, síelést és túlélést oktat, miközben elvégzi az ejtőernyős kiképzést és főhadnagyi rendfokozatot kap 1957-ben, majd 1960-ban előléptetik századossá. 1958-tól 1962-ig a nyugat-németországi Bad Tölzben állomásozik a Különleges Erők 10. Csoportjában, ami számos kutató-mentő küldetést hajt végre. Ezek egyike során 1962-ben a Thorne vezette egységnek sikerül az Irán hegyei között lezuhant amerikai C-130 szállítógép roncsait elérni és a holttesteket , valamint a titkos haditechnikát kimenteniük, ami az előtte küldött egységeknek nem sikerült, így ismét nagy dicsőséget szerez magának.

torni_011.jpgLarry Alan Thorne, az amerikai Különleges Erők századosa

1963. novemberében Dél-Vietnamba vezénylik, ahol egységének, a Különleges Erők A-734 Különítményének a feladata a dél-vietnami katonai erők segítése és együttműködés a Civil Irreguláris Védelmi Csoporttal. A Tịnh Biênnél zajló harcokból is keményen kiveszik a részüket, ahol Thorne két Bíbor Szív és egy Bronz Csillag kitüntetést is kiérdemel.

torni_004_captain_larry_thorne_001.jpg

1965. februárjában kezdi meg második kiküldetését Vietnamban a Különleges Erők 5. Csoportjában. Hamarosan a katonai tanácsadó egységhez (Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group (MACV–SOG) - Katonai Segítségnyújtási Parancsnokság, Vietnam - Kutatási és Megfigyelési Csoport) helyezik át mint katonai tanácsadót. Ez az egység nyújt tanácsadói és kiképzési segítséget a dél-vietnami fegyveres erőknek, de hivatalosan nem vesznek részt a harccselekményekben. Titkos akciókat viszont szerveznek. Az első, 1965. október 15-én induló határon túli küldetést Thorne tervezi meg és felügyeli. Október 18-án a sikeres befejezést követően ő is visszaindul a bázisra, de az őt szállító CH-34 helikopter út közben lezuhan, a feltételezések szerint 40 kilométerre Da Nangtól. A kiküldött mentőcsapatok nem találják meg sem a gépet, sem a legénységet. Larry Thornt eltűntnek nyilvánítják és előléptetik őrnaggyá, majd 1966-ban halottnak nyilvánítják.

torni_004_captain_larry_thorne_1965.jpgAz utolsó fotó Larry Thorneról (bal szélen) a végzetes repülés előtt

1999-ben egy finn-amerikai közös kutató csapatnak sikerül megtalálnia a gép és a legénység maradványait, amiket katonai tiszteletadás mellett szállítanak vissza az Egyesült Államokba.

torni_005_mayor_larry_thorne_arlington.jpgLarry Thorne és három társa temetése az Arlingtoni Nemzeti Temetőben

2003-ban a törvényszéki vizsgálatok után hivatalosan is azonosítják a maradványokat mint Larry Alan Thorne, és a helikopter dél-vietnami legénységének, Van Lanh Bui, Bao Tung Nguyen és The Long Phan maradványait. 2003. június 26-án az Arlingtoni Nemzeti Temetőben közös sírban helyezik őket örök nyugalomra.

torni_007_arlington.jpg

Lauri Allan Törni már életében legendává vált, ami halála után is tovább él. Finnországban az 52. a leghíresebb finnek rangsorában és 2006-ban a legbátrabbnak választották a Mannerheim Kereszt kitüntetettjei közül. Az amerikai Különleges Erőknél a coloradoi Fort Carson laktanya parancsnoki épülete őrzi a nevét, valamint a Különleges Erők 10. Csoportjában minden évben a legjobb különítmény parancsnok kapja meg a Larry Thorne Díjat.

the_green_berest_002.jpgAz 1968-as The Green Berets film plakátja

Robin Moore 1965-ös The Green Berets című könyvének főhősét Thorneról mintázta és az első fejezet eseményeit a Tịnh Biênnél zajlott csata alapján írta meg. A könyvből 1968-ban azonos címmel film is készült John Wayne főszereplésével.

Az 1968-as The Green Berets film eredeti előzetese

Ezeken kívül számos könyv és múzeumi kiállítás emlékezik meg róla, de más, a legkülönbözőbb formában is tovább él a neve és életének története. Legutóbb a svéd Sabaton heavy metal együttes Heroes című albumán szentelt egy számot Törni emlékének a Soldiers of 3 Armies (Három hadsereg katonája) címmel.

Sabaton - Soldier of 3 Armies
Lauri Allan Törni és Sabaton rajongói klip, felirattal és filmfelvételekkel Lauri Allan Törniről

 

A bejegyzés trackback címe:

https://1939-1945.blog.hu/api/trackback/id/tr67286785

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Blogger Géza 2015.03.27. 20:11:40

Azért elég durva, hogy 1945 után Finnországban börtönbüntetésre ítélték azok után, amit a hazájáért tett... Elég abszurd dolgokat tud művelni a politika.

külön.remek 2015.03.27. 20:54:44

Nyilvánvaló SS-tiszti múltja ellenére amerikai elit katona lesz. Szintén szép "politikai" döntés.

Hattáb 2015.03.27. 21:07:43

Tényleg különleges a csóka. Alighanem alapjáraton utálta a ruszkikat,gondolom ez jó ajánlólevél lehetett az ötvenes évek US hadseregénél.Mennyi pocsék film készül (Feláldozhatók miegyéb) a valódi harcedzett katonákat meg alig ismeri a nép...A Magánéletéről nincs valami esetleg? Család gyerek ilyesmi? Bár nem hiszem,az ilyen embert ez nemigen foglalkoztatja

molnibalage 2015.03.27. 22:19:14

@külön.remek: Szép kis komment, összemosod az SS-t a Waffen SS-sel...

külön.remek 2015.03.27. 22:39:24

Nem vagyok szakértő, megkövetem felségedet :)

zassz 2015.03.28. 00:23:53

@Hattáb: Az eredeti cikk a Regiment nevű negyedéves újságban jelent meg . Valamiért nem lep meg, hogy hónapokkal ezután itt látom, persze forrás, stb. megjelölés nélkül.
Volt az eredeti cikk szerint asszonya...

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.03.28. 01:09:00

@zassz: Tudod, egy témát többen is feldolgoznak, így ezt is. A cikknek semmi köze a Regiment cikkéhez (ami ezek szerint volt) azon kívül, hogy ugyanaz a témája. (A Regimentet egyébként kb 5 éve nem veszem.)
Törni 1949-ben Svédországban eljegyezte Marja Kopst, de aztán Venezuelába majd Amerikába emigrált.

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.03.28. 01:14:34

@Hattáb: Igen, jó ajánlólevél volt. :) A hidegháború kezdetével a korábbi szövetséges Amerika és Szovjetunió gyorsan félretette a németellenességet és próbálták megszerezni a tapasztalt katonákat, tudósokat az új, egymás elleni háborúhoz.
A magánéletéről kevés információ van. Az biztos, hogy 1949-ben Svédországban eljegyezte Marja Kopst, de aztán Venezuelába majd Amerikába emigrált.

sage5 2015.03.28. 02:07:37

En ugy tudom, 1949 ben Svedorszagban eljegyezte Marja Kopst, de ezutan Venezuelaba majd Amerikaba emigralt.

...elmúlik... 2015.03.28. 08:28:03

@külön.remek: Az amcsik nagyon sok SS-tisztet vittek át, pláne a különleges alakulatoknál szolgálókat, vagy a nagy harci tapasztalatokkal rendelkezőket. Ezeket többnyire a harcoló, tehát a Waffen-SS alakulatokból. Ne felejtsük el, hogy az akkori német hadsereg volt a legszervezettebb és legjobban kiképzett (nem véletlenül tartott hat évig a háború).
És kellett a szekértelem, a technikai fejlesztések (pláne, amit a németek már nem tudtak bevetni), valamint a harci tapasztalatokkal rendelkező katonák. Nincs ebben semmi különleges, csupán nem verték nagydobra - nem véletlenül.
Az amerikaiak elég pragmatikus társaság, ez volt az érdekük, ezt csinálták. Csakúgy ahogy az oroszok is, azok is vittek mindent, ami mozdítható volt. Ők az emberekben nem bíztak, de ez főképpen Sztálin paranoiája miatt volt.

külön.remek 2015.03.28. 09:40:05

Na de kérem. Nullirónia. :) Valóban nem tettem különbséget a szervezet két része között, de nem kell mindent elmagyarázni. :) Nagyon köszönöm felségednek is! :)

...elmúlik... 2015.03.28. 10:00:09

@külön.remek: Igazán nincs mit, egy élmény volt :)

Hattáb 2015.03.28. 19:52:31

Talán tényleg ez a döntő momentum ,az ipse tökéletesen ismeri a szovjet típusharcászatot, hómezőn és a mérsékelt égövön egyaránt. Vietnam érdekes terep lehetett neki.

toportyánféreg 2015.03.28. 23:39:06

hasznos élete volt, az biztos

Karvaly 2015.04.03. 12:45:28

Nem semmi egy ember volt, nem is értem, hogy nem hallottam még róla.
Az ellenséges vonalak mögé beszivárgás tipikus öngyilkos akciónak tűnik, ellenséges környezetben, utánpótlás nélkül tartsd fenn magad és még pusztíts is, amit tudsz - ő meg még kihozta az embereit is (legalábbis egyet biztosan)
(tudtommal a felderítőknek nagyon magasak a veszteségeik, akkor egy harcoló alakulatnak még magasabb lehet - nem csoda, hogy az amerikaiaknak a jelek szerint minden pénzt megért a tapasztalata)

Karvaly 2015.04.03. 12:47:27

A finn hadművelet leírása folytatódni fog? Kb. december (vagy január?) közepéig írtátok le az eseményeket, és mintha márciusban kötöttek volna békét, érdekelnének a köztes időszak történései is

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.04.03. 13:58:28

@Karvaly: Igen, már be is lett fejezve. :) A cikkek a blogon a 75 évvel ezelőtti aktuális időrendet követik. Még elmaradt az egyes cikkeknél a későbbiek meghivatkozása. A téli háborúról írt valamennyi blogcikk a központi 1939-1945 oldalon van egybegyűjtve: 1939-1945.hu/hadmuveletek-esemenyek/1940-hadmuveletek-esemenyek/

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2015.04.03. 19:33:12

Ez új téma volt számomra, köszi a cikket !

mouratius 2015.05.22. 13:18:37

van egy magyar legenda is, akire büszkák lehetünk, a kristó gyula az anjou-kor háborúi c. könyvben szerepel

végig harcolta az akkori europát ausztria-németország-anglia-spanyolország-afrika-bizánci birodalom útvonalon, most részletekre nem emlékszem de simán megfilmesíthetnék az életrajzát :-D