A második világháború akkor és most

"Csak a holtak látják a háború végét" III.

2015. április 19.

A katyńi, mednojei és pjatyihatkai mészárlás

 

1940. áprilisában és májusában a szovjet NKVD kivégzőosztagai több mint 20.000, túlnyomó többségében 1939-ben fogságba esett lengyel főtisztet és tisztet végeznek ki, majd temetnek tömegsírokba az oroszországi katyńi és mednojei, valamint az ukrajnai pjatyihatkai erdőségekben. Lengyelországban 2007-óta április 13. a Katyńi Bűntény Áldozatainak Emléknapja.

katy_023_1939_szovjet_karikatura.jpgSzovjet karikatúra 1939-ből, amin egy rovarként ábrázolt lengyel tisztet egy szablya döf át

Mikor a Szovjetunió 1939. szeptember 17-én lerohanja, majd megszállja Lengyelország keleti felét, a Vörös Hadsereg nyomában a Belügyi Népbiztosság (NKVD) egységei - köztük az Állambiztonsági Főigazgatóság - is megérkeznek az országba. Feladatuk részt venni a lengyel ellenállás megtörésében, a lengyel nép leigázásában, identitásának felszámolásában és végül mint nemzetnek a megszüntetésében.

Figyelem! A bejegyzésben megjelenő képek és a filmrészlet felkavaróak!

18.png

Az NKVD a fogságba esett lengyel katonák közül kiválogatja az együttműködésre hajlandó és a nehéz fizikai rabmunkára alkalmasakat, míg a többieket a Kozelszk, Osztaskov és Sztarobjelszk térségében felállított táborokba gyűjtik össze. Larentyin Berija, szovjet belügyi népbiztos az 1940. március 5-én Sztálinnak küldött, 794/B jelű feljegyzésében ezeket a katonákat "a szovjet hatalom elkötelezett ellenségeinek és a megjavulás reményével nem kecsegtető személyeknek" minősíti, és javasolja a 14.700 hadifogoly és 11.000 rab vádeljárás és ítélethirdetés nélküli agyonlövetését. A feljegyzést a szovjet politbüro hat tagja: Sztálin, Vjacseszlav Molotov, Lazar Kaganovics, Kliment Vorosilov, Anasztas Mikojan és Mihail Kalinyin aláírásával is jóváhagyja.

katy_018_1939_lengyel_hadifoglyok.jpgLengyel hadifoglyok vonulnak szovjet hadifogságba 1939-ben

1940. március 22-én Berija kiadja 00350 számú utasítását, amiben elrendeli az "ukrajnai és belorussziai börtönök kiürítését", azokét ahol nagyrészt volt lengyel katonatisztek és rendőrök raboskodnak. A hivatalos parancsokon a foglyok átszállítása szerepel, ami a valóságban a kivégzésüket jelenti. Az első "átszállítandó" 343 személy nevét tartalmazó lista 1940. április 1-én érkezik meg Moszkvából az osztaskovi táborba, és ezzel megkezdődik a több ezer fogoly kivégzése.

katy_003_794_b.jpgA 794/B jelű feljegyzés a jóváhagyók aláírásával

A foglyokat naponta néhány tíz, legfeljebb 3-400 fős csoportokban a táborokból gyalog, teherautókon vagy marhavagonokban szállítják át az NKVD 5 kijelölt épületébe, vagy már közvetlenül a tömegsírokhoz, ahol a gyilkosságokat végrehajtják, majd a három helyszínen elföldelik a holttesteket.

Szmolenszk - Katyń
Katyń egy Szmolensz melletti település, ahol az NKVD üdülője is áll. Itt 4.410, a kozelszki táborból származó fogoly holttestét temetik tömegsírokba, akiket 1940. április 3. és 1940. május 12. között végeznek ki az NKVD szmolenszki, Dzerzsinszkij utca 13. szám alatti székházában, vagy már közvetlenül a katyńi tömegsíroknál.

Harkov - Pjatyihatka
Pjatyihatka egy harkov melletti tanya, amitől nem messze 3.739, a sztarobjelszki táborból származó fogoly holttestét temetik tömegsírokba, akiket 1940. április 5. és 1940. május 12. között végeznek ki az NKVD harkovi, Dzerzsinszkij tér 3. szám alatti székházában.

Kalinyin - Mednoje
Mednoje egy Kalinyin melletti falu, amitől nem messze 6.314, az osztaskovi táborból származó fogoly holttestét temetik tömegsírokba, akiket 1940. április 4. és 1940. május 16. között végeznek ki az NKVD kalinyini, Szovjetszkaja út 4. szám alatti székházában.

Kijev
Az NKVD Korolenko utca 33. szám alatti székházában 3.435 (más források szerint 4.181) foglyot gyilkolnak meg majd szállítanak a tömegsírokba.

Minszk
Az NKVD Lenyina utca 17. szám alatti székházában 3.870 (más források szerint 4.465) foglyot gyilkolnak meg majd szállítanak a tömegsírokba.

Részlet Andrzej Wajda Katyń című filmjéből

A kivégzések menetrendszerűen, minden nap, azonos forgatókönyv szerint zajlanak. Az áldozatokat egyesével, hátrakötözött kézzel egy alagsori helyiségbe vezetik, ahol egyből letérdepeltetik, majd a hóhér azonnal tarkón, vagy főbe lövi őket. A holttesteket a helyiség hátsó ajtaján viszik ki az épület mögött várakozó teherautókra amik a tömegsírokhoz szállítják azokat. A kivégzésekhez kezdetben az orosz Nagant M1895 revolvereket használják, de idővel áttérnek a kisebb kaliberű, német gyártmányú Walther PP pisztolyokra, mert ezeknek kisebb a visszarúgása, így a sokadik lövés után sem fájdul meg tőle a hóhér keze. 

A mészárlásban nemcsak a lengyel tisztikar több mint fele, hanem a lengyel értelmiség nagy része is megsemmisül, mert a tisztek jelentős része tartalékos katona, akik civilben többek között orvosok, mérnökök, jogászok, tanárok. Az áldozatok között van 14 tábornok, több száz tiszt, több ezer altiszt, de írók, újságírók, 20 egyetemi professzor, több száz pilóta és még egy herceg is.

1940. május közepe után nem érkezik több levél a lengyel katonáktól a családjukhoz és a nekik küldötteket is "címzett ismeretlen" jelöléssel küldik vissza. Az egyre jobban aggódó családok hivatalos és nem hivatalos úton is megpróbálnak információhoz jutni hollétüket illetően, valamint a lengyel ellenállás is egyre kitartóbban nyomoz utánuk de nem sikerül a nyomukra bukkanniuk. Władysław Sikorski tábornok, az Angliában székelő emigráns lengyel kormány miniszterelnöke 1941. december 3-án személyesen is érdeklődik Sztálinnál a foglyok sorsát illetően, de csak az a választ kapja, hogy "Megszöktek.", és arra hogy hova, azt hogy "Mandzsúriába.".

A tömegsírokat végül 1942-ben a helybéliek elbeszélései alapján lengyel vasúti munkások fedezik fel Katyń közelében, amikor a terület már német megszállás alatt áll. Jelentik a felfedezést a lengyel hatóságoknak, akik nem foglalkoznak vele kiemelten, mert nem gondolják, hogy jelentős számú áldozatról lehet szó. 1943 elején Rudolf von Gersdorff német hírszerzőtiszt elé kerül a jelentés, aki továbbítja azt feletteseinek. Végül 1943. február 18-án megkezdik a tömegsírok feltárását és az exhumálásokat. Ahogy nő a feltárt áldozatok száma a német propaganda is felismeri benne a lehetőséget, hogy ezzel kézzelfogható bizonyítékkal tudja alátámasztani a bolsevikok rémtetteiről szóló híreket. A berlini rádió 1943. április 13-án jelenti be, hogy a Szmolenszk közeli katyńi erdőségben egy 28 méter hosszú, 16 méter széles tömegsírt tártak fel, amiben 12 sorban 3.000 lengyel tiszt holttestére bukkantak, akiket 1940-ben a szovjetek végeztek ki. Hogy a hitelességét igazolják független és lengyel szakértőket hívnak a helyszínre, hogy vizsgálják meg a maradványokat. A szovjetek április 15-én közleményben cáfolják a német vádakat, mondván hogy a lengyel foglyok kényszermunkán dolgoztak Szmolenszk közelében amikor a németek fogságába estek akik kivégezték őket.

Az 1943-as exhumálás és vizsgálatok során készített képek

Sikorski tábornok tárgyalást kezdeményez a szovjetekkel a tények tisztázása végett és javasolja egy vizsgálat lefolytatását a Nemzetközi Vörös Kereszt vezetésével. Sztálin válaszul a náci Németországgal való kollaborációval vádolja meg az angliai emigráns lengyel kormányt és megszakíttatja velük a diplomáciai kapcsolatot, egyúttal javasolja a nyugati Szövetségeseknek, hogy a Moszkvában székelő lengyel bábkormányt ismerjék el a legitim lengyel kormánynak. Mindeközben a németek által felállított vizsgálóbizottság, aminek tagjai magyar, szlovák, svéd, román, holland, horvát, olasz, francia, finn, dán, bolgár és belga törvényszéki halottkémek, a vizsgálata során igazolja a németek állításait.

1943. őszén a német haderő visszavonulása után a terület ismét szovjet ellenőrzés alá kerül. A szovjetek új vizsgálatot folytatnak le 1944-ben, aminek eredményeként megállapítják, hogy a mészárlást a németek követték el 1941-ben, amit hamisított bizonyítékokkal és tanúvallomásokkal támasztanak alá. A második világháború hátralévő része során a nyugati Szövetségesek az igazság feltárására irányuló lengyel és néhány belső próbálkozást sorra elhallgattatják, mert fontosabb a jó viszony fenntartása Sztálinnal a Német Birodalom legyőzés érdekében. A nürnbergi per során a szovjetek a németek elleni vádak között szerepeltetik 11.000 lengyel katonatiszt lemészárlását, de a vád bizonyítása végül elbukik és senkit sem ítélnek el miatta. 

A hidegháború éveiben időről időre felbukkan a felelősök megnevezésének igénye, de a hivatalos szovjet álláspont nem változik, sőt 1959-ben Alekszandr Selepin, a KGB vezetőjének javaslatára Nyikita Hruscsov pártfőtitkár jóváhagyja 21.857, a mészárlásban kivégzett lengyel katona szovjet irattárakban őrzött dossziéjának megsemmisítését. 1978-ban a szovjetek emlékművet emeltetnek Katyńban az áldozatok emlékére, amire "A fasizmus áldozatainak – a hitleristák által 1941-ben agyonlőtt lengyel katonatiszteknek” felirat kerül.

Arra, hogy a Szovjetunió hivatalosan is elismerje felelősségét 1990. április 14-ig kellett várni. Ekkor a TASZSZ hírügynökség közleményében hivatalosan is bejelentik, hogy a mészárlásért a Szovjetuniót terheli a felelősség azon belül is elsősorban Lavrentyin Beriját és közvetlen körét. Ezt követően 1991. során több vizsgálat és exhumálás során feltárják az összes tömegsírt, majd az áldozatok méltó módon eltemetik.

katy_024_1991.jpgExhumálás 1991-ben

A Szovjetunió 1991. december 25-i megszűnésével véget ér a hidegháború és a szovjetek által megszállt országok függetlenné válnak, a szovjet csapatokat kivonják területeikről. A tények ismeretében most már szabadon lehet beszélni és megemlékezni a szovjet rendszer áldozatairól, köztük a Katyńban, Mednojeben és Pjatyihatkában tömegsírba temetettekről.

A mészárlásról számos film, könyv, tanulmány született, de a pontos részletekről és az áldozatok pontos számáról még a mai napig folynak viták.

A mészárlás áldozatai a hazájukat védő és szolgáló katonák, lengyel és akár idegen nemzetiségű hazafiak voltak. Egy kegyetlen és barbár rendszer hóhérai végezték ki őket és még emléküket is eltörlendő temették őket jeltelen tömegsírokba. Halálukat követően 51 év múlva végül mégis hivatalosan is elismerésre került a felelősök személye és végül az igazságot és a végtisztességet is megkaphatták az áldozatok.

Nyugodjanak Békében!

Néhány, a mészárlás és az áldozatok emlékére állított emlékművek közül

A bejegyzés trackback címe:

https://1939-1945.blog.hu/api/trackback/id/tr17302580

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Crass 2015.04.20. 11:58:49

Az exhumálások során a magyar Orsós Ferenc professzor tevékenysége kiemelkedö volt. Fehéren-feketén bebizonyították már akkor 43-ban, hogy a szovjetek likvidálták tömegesen az áldozatokat. A háború után a professzornak menekülnie kellett, mert sztalin hóhérai nem feledkeztek meg arról, hogy hazugságaikra és embertelenségükre bizonyítékokkal szolgált. A nyugati hatalmak pedig hitvány kollaboránsként takargatták a világtörténelem legnagyobb gonosztevöinek tevékenységet. Máig nem kértek érte elnézést, vagy kárpótolták az áldozatok hozzátartozóit. Miért?

Crass 2015.04.20. 12:00:44

Tudomásom szerint a Wehrmacht találta meg a tömegsírokat. Nem tudom, hogy a szerzö mire alapozza alengyel vasutasok verziót. Mit is kerestek volna ök ott akkor?

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.04.20. 12:17:41

@Crass: A lengyel munkások kényszermunkát végeztek német utasításra. A tényleges feltárást már a Wehrmacht végezte.

Gazz 2015.04.20. 12:20:29

Csak eljutottál oda, hogy a nyugatiak a felelősök, nekik kellett volna a hozzátartozókat kárpótolni. Nem inkább az oroszoknak?
Jobbikos kitekert világfelfogás sejlik ki szavaid mögül.

Velemenyem szerint.... 2015.04.20. 12:21:04

"A nyugati hatalmak pedig hitvány kollaboránsként takargatták a világtörténelem legnagyobb gonosztevöinek tevékenységet." Ezt nem értem. A SZU akkor a hitleri Németország szövetségese volt. Nem hiszem hogy bármit is takargattak volna akkoriban.

Nem csak az elveszett emberéletek, de egyúttal egy nemzet honvédő elitje is elveszett, amit egy jellemet megnyomorító kommunizmus követett. érdekes látni hogy ott prűblnak ez ellen velemit most tenni, miközben nálunk a szavazók a Putyinnnal bazsajgó jobbik felé terelődnek lexarva hogy egy szavazatnak következményei is lehetnek.

zsolt64 2015.04.20. 12:51:09

2010. április 10-én a lengyel kormánygép Szmolenszk közelében leszállás közben a földbe csapódott.
A lengyel kormány, Lech Kaczynski elnök, a lengyel jegybank elnöke, a vezérkari főnök – összesen 95 ember, mind odavesztek.
A katyni mészárlás helyszínére indultak, emlékezni.

telkoe 2015.04.20. 13:11:59

@Velemenyem szerint....: A nyugati szovetsegeseknek elegendo informaacio allt rendelkezesre ahhoz hogy legalabbis gyanus legyen az ugy. Kenyelmesebb volt takargatni es tamogatni a szovjetkomcsikat akik a nemeteket vadoltak (es ki is vegeztek emiatt nemet tiszteket). Parezer halott lengyel tiszt sorsa nem ert annyit hogy akkor vitaba szalljanak a komcsi jobarattal.

Balt 2015.04.20. 13:31:18

@Velemenyem szerint....: '41 őszére valszeg kicsit átértékelődött a korábbi orosz-német barátság. (Aminek közvetve áldozatai voltak a katyni lengyelek.)
hu.wikipedia.org/wiki/Barbarossa_hadm%C5%B1velet

2015.04.20. 13:42:36

@telkoe: No látom, sikerükt megtalálni az igazi felelősöket. sztalinjósja ártatlan, hurrá! BASSZAMEG!

Zoxo 2015.04.20. 14:19:39

" Jelentik a felfedezést a lengyel hatóságoknak..."
Vajon milyen lengyel hatóságnak 1942-ben a nácik által megszállt szovjet területen?

mojoking77 2015.04.20. 14:41:28

@Zoxo: Igen ez a resz kicsit ossze vissza lett.
Amug yrem egyszeruen a Jaltai konferencian tortent egy megallapodas, miszerint a szovjeteket semmi- a haboru alatt elkovetett tettert- nem lehet utolag felelossegre vonni.
Ezert elhetett haboritatlanul a hoherok legtobbje, kiveve azok akik sajnalatosan maguk is hoher kezere jutottak.
Mas: Putyin egyre tob nyilvanos forumon kerdojelezi meg az elodei beismereset, es tartja az egeszet olcso nyugati provokacionak. Csak hogy tudjuk, kinek a farkat szopkodjak epp szerertett vezereink :)

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.04.20. 14:50:17

@Zoxo: A megszállás ellenére a közigazgatás azért még működött, csak már minden német fennhatóság és ellenőrzés alatt.
A részleteket illetően még mindig folynak viták, de ez az amit a legtöbb helyen találtam. Nagyon kevés dokumentum maradt fenn akkorról a tudatos elhallgatás és félrevezetés miatt.

Crass 2015.04.20. 15:07:59

@Gazz: Nem állítottam, hogy a nyugatiaknak kellene fizetni. Ök "csak" jellemtelenül viselkedtek. A szövegértés nem erösséged, funkcionális dislexia és a balosokra jellemzö csölátó ostobaság sejlik ki szavaid mögül.

Gazz 2015.04.20. 15:11:26

@Crass: "A nyugati hatalmak pedig hitvány kollaboránsként takargatták a világtörténelem legnagyobb gonosztevöinek tevékenységet. Máig nem kértek érte elnézést, vagy kárpótolták az áldozatok hozzátartozóit."
Az a sejtésem, hogy komoly nehézségeid vannak a mondanivalód megfogalmazásával.
Nem a jobboldaliságodból fakadóan ostoba-aggresszíven leugatni kellene azt, aki erre felhívja a figyelmedet, hanem szép csendben kijavítani.

Crass 2015.04.20. 16:03:07

@Gazz: Nem szívesen vitatkozom veled, hülyékkel nem szoktam, ez hiba lenne részemröl. Most mégis elkövetem röviden:
Az egész hozzászólásom elolvasása és nem egy kiragadott részlet önkényesen való külön kezelése a korrekt szövegértelmezés alapja. Hozzászólásod abban erösített meg, hogy máshonnan fúj a szél! Nem igen kedveled, ha elvtársaid viselt dolgait említik. Szokj hozzá, vagy húzz el Phenjanba!

Gazz 2015.04.20. 16:34:51

@Crass: Ó te szerencsétlen idióta, a keleti szél az most nektek fújkál, elég neked Moszkva szavát meghallani, hogy tisztelgésre emeld a kezed.

Velemenyem szerint.... 2015.04.20. 16:42:55

@telkoe: ne haragaduj de valami hihetetlen félresiklott világértelmezéssel kell rendelkeznie valakinek ha Katynt a nyugat nyakába akrja varrni. Pont a két aberrált dikaktúra véres szemléltetése volt ez a rémtett.

A nyugat annyit tudott tenni ezek ellen az (orosz és német) agressziók ellen hogy hadat üzent Németországnak. És befogadták az emigráns kormányt. Sokat már nem tudtak tenni Lengyelországért amikor a Vörös hadsereg Berlinben parkolt le...

A németek is dolgoztak a "csodafegyveren", és közben azért 2-3 látványos, bár gyorsan kifulladó ellentámadást megeresztettek. A nyugat nem állhattott le a SZU támogatásával, ne feledd el, ha az atomversneyben a németek nem maradnak le most kicsit máshogy alakulna Európa térképe.

És nem kicsit kifordult világnézetűnek kell lenni ahhoz hogy valaki azzal ámítsa magát, hogy az kontinens jobb lenne nekünk mint ami most van.

Bicepsz Elek77 2015.04.20. 16:43:58

Az iratok:
oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=3104

 

SZOVJETUNIÓ                                                                    Szigorúan titkos          

BELÜGYI NÉPBIZTOS                                                        5.III.-40.

1940 március

№ 794/5                                                         KP ÖKP(b)

Moszkva város

 

 

                                                                                  Sztálin elvtársnak

 

A szovjet NKVD hadifogolytáboraiban, valamint Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéinek börtöneiben a volt lengyel hadsereg, rendőrség, hírszerző szervek sok tisztjét, lengyel nacionalista ellenforradalmi pártok tagjait, valamint rejtett ellenforradalmi felkelő szervezetek tagjait, szökevényeket stb. tartanak fogva. Ők mindannyian a szovjethatalom engesztelhetetlen ellenségei, eltelve a szovjet rendszerrel szembeni gyűlölettel.

A hadifogoly tisztek és rendőrök a táborokban is folytatni igyekszenek ellenforradalmi tevékenységüket, szovjetellenes agitációt végeznek. Mindegyikük csak a felszabadulást várja, csak hogy lehetősége legyen a szovjethatalom elleni harcba bonyolódni.

Az NKVD szervei Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéiben titkos felkelő szervezeteket tártak fel. Mindezen ellenforradalmi szervezetekben aktív vezető szerepet töltöttek be a volt lengyel hadsereg volt tisztjei, a volt rendőrök és csendőrök.

Az elfogott szökevények és határsértők között ugyancsak sok olyan személyt szűrtek ki, akik ellenforradalmi kém- és felkelő szervezetek tagjai.

A hadifogolytáborokban összesen (nem idevéve a katonákat és altiszteket) 14.736 volt tiszt, tisztviselő, földbirtokos, rendőr, csendőr, börtönőr, oszadnyik[1], hírszerző található – nemzetiségüket tekintve több mint 97 % lengyel.

Közülük:

Generális, tábornagy, altábornagy - 295

Őrnagy és kapitány - 2.080

A rendőrség, határőrség, csendőrség tisztjei, altisztjei - 1.030

Közrendőr, közcsendőr, börtönőr, hírszerző - 5.138

 

Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéinek börtöneiben összesen 18.632 letartóztatottat őriznek (ezek közül 10.685 lengyel), úgy mint:

volt tiszt - 1.207

volt rendőr, csendőr, hírszerző - 5.141

Kém és diverzáns - 347

Volt földesúr, gyáros és tisztviselő - 465

Különböző ellenforradalmi felkelő szervezetek tagjai

és ellenforradalmi elemek - 5.345

Szökevények - 6.127

 

Kiindulva abból, hogy ők mindannyian a szovjethatalom megátalkodott, javíthatatlan ellenségei, a szovjet NKVD a következőket tartja szükségesnek:

 

I.                    Javasolni a szovjet NKVD-nek:

 

1)      A hadifogolytáborokban őrzött 14.700 ember, volt lengyel tisztek, tisztviselők, földbirtokosok, rendőrök, hírszerzők, csendőrök, oszadnyikok és börtönőrök ügyét

2)      valamint a letartóztatott, az Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéiben börtöneiben lévő 11.000 ember, különböző ellenforradalmi kém- és diverzáns szervezetek tagjai, volt fölbirtokosok, gyárosok, volt lengyel tisztek, tisztviselők és szökevények ügyét 

-         különleges ügymenet szerint áttekinteni, alkalmazva a legmagasabb fokú büntetést, a golyó általi halált.

 

II. Az eljárást a letartóztatottak bevonása, a vád ismertetése, nyomozati eljárás és a vádirat összegzése nélkül lefolytatni – a következő rend szerint:

a) azon személyek ellen, akik hadifogolytáborban vannak – azon igazolások alapján, melyeket a szovjet NKVD Hadifoglyokkal foglalkozó ügyosztálya állít ki.

b) a letartóztatott személyek ellen azon igazolások alapján, melyeket az USZSZK és BSZSZK NKVD-je állított ki.

 

III. Az ügy áttekintését és az ítélethozatalt egy trojkára bízni, melynek tagjai [áthúzva], Merkulov, Vastakov (a szovjet NKVD 1. Különleges Osztályának vezetője) elvtársak.

 

 

A SZOVJETUNIÓ

BELÜGYI NÉPBIZTOSA

 

                                                                                  L. Berija
Persze a nemetek sem.voltak szentek:
Overall, during German occupation of pre-war Polish territory, 1939–1945, the Germans murdered 5,470,000–5,670,000 Poles, including nearly 3,000,000 Jews.[4][5]
. A nemetek a zsidok sorsat szantak a tobbi nepeknek is, de egyszerubb volt kijatszani oket egymas ellen(az ukranok egyarant szivesen oltek pl. a lengyeleket, oroszokat es a zsidokat is. A balti allamokban a Szovjetunio hasonlo verengzest vegzett, majd a nemet hatalomatvetel utan a helyi maradek nacionalistak a zsidokon alltak bosszut).

en.m.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_Poland_(1939%E2%80%9345)

Bicepsz Elek77 2015.04.20. 16:50:49

Berija fia az emlekirataiban persze "maskeppen emlekszik". Szerinte Zsdanov(Berija vetelytarsa)kardoskodott a kivegzesek mellett, hogy a haborubutan "ne legyen gond". Amikor az nem akarta alairni, Sztalin felrevonta es azt mondta kb. "Alairod, vagy a kovetkezo irat a te kivegzesedrol fog szolni." Persze utolag mind hazudott."

19391945 · http://1939-1945.blog.hu/ 2015.04.20. 17:15:49

@Bicepsz Elek77: Köszönöm hogy megosztottad és kiegészítetted vele a cikket!

Bicepsz Elek77 2015.04.20. 18:10:41

Szivesen!
Egy idoben sokat olvastam a volt kommunista vezetok visszaemlekezeseit, de sajnos tobbnyire angoluk vannak meg. Ha osszerakjuk oket, akkor sokminden erthetove valik, amiben infohiany miatt nem lenne logika. Persze attol meg nem humanus(pl. Sztalin a nagy terror mintajat a "Hosszu kesek ejszakaja" alapjan tervezte meg: ha az ellen nem volt nemzetkozi felhaborodas, akkor sokat lenyel a vilag.

telkoe 2015.04.20. 23:40:07

@Velemenyem szerint....: @pityókabor sommelier:
segitek, ha ennyire nem megy az erto olvasas. Katynt a nagy hos Szovjetunio csinalta, a demokratikus Nyugat pedig tapintatosan felrenezett es hallgatott hogy az akkor eppen szovetseges komcsiknak kicsit megszaladt a kezuk a nepirtasban. Antifasiszta jobaratok kozt nem illik az ilyen apro kisiklasokat felhanytorgatni.

2015.04.21. 08:49:35

@telkoe: Értem én, amit írtál, csak azt nem értem, mi a fenéért kell mindenért belerugni a nyugatiakba. Tegnap felhős volt az idő, amocsokliberálbolseviknagytőkésannyukat!

Measurer 2015.04.27. 01:07:59

@Bicepsz Elek77: Sztálin feljegyzésében minden "tudnivaló" benne van. Tkp. nincs jelentősége, kinek osztott még Sztálin szerepet a katyni vérengzésben: a listából kihúzott Berija helyett a tapasztalat likvidátor Bogdan Kobulov lett az ítélkező trojka további tagja. Nem ezért, hanem többek között kémkedés vádjával ítélték el, s 1953 december 23-án végezték ki. Fél évvel élte túl Beriját.
süti beállítások módosítása