A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal


1939. október 5. csütörtök - Német győzelmi parádé Varsóban

2014. október 05.

A német hadsereg győzelmi felvonulást tart Varsóban Adolf Hitler előtt

 

A Lengyelország felett aratott győzelmet megünneplendő a német hadsereg győzelmi felvonulást tart Varsóban Adolf Hitler és a katonai felsővezetés előtt.

Varso_1939_10_05_001.jpgNémet fogatolt könnyű tábori ágyúk vonulnak el Adolf Hitler előtt a győzelmi parádén

A lengyel haderő elszántan védekezett, de végül alul maradt a két birodalommal folytatott kétfrontos harcban. Mindvégig bíztak szövetségeseik, Anglia és Franciaország katonai segítségnyújtásában, de az sohasem valósult meg.

A harcok, a győzelem és a parádé egy archív német filmhíradóban

Az ország területét az 1939. szeptember 28-i második Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában meghatározott választóvonal mentén a Német Birodalom és a Szovjetunió felosztotta egymás között. A megszállásban nyújtott segítségéért a szlovák bábállam is kap csekély területeket, valamint Litvánia Vilnius városát és környező területeit.

Tovább

A lengyelországi háború egy amerikai szemével

Julien Bryan fényképei és filmfelvételei 1939-ből

 

Julien Bryan amerikai dokumentarista fényképész és filmes 1939. szeptember 7-én érkezett Varsóba, akkor, amikor minden külföldi igyekezett mielőbb elhagyni a már folyamatosan bombázott és nemsokára ostrom alá kerülő fővárost. Bryan világutazó dokumentaristaként dolgozott, az 1930-as években járt a Szovjetunióban, Kínában, Grúziában, a Kaukázus hegyeiben, Svájcban és Hollandiában. 1937-ben a Német Birodalomban is fényképezett és forgatott, ahol megörökítette a náci pártnapokat és a zsidóüldözést is. Felvételeivel mindig az embert igyekezett bemutatni.

Julien_Bryan_1939_Varso_030.jpgBryan egy bombatámadásban megsebesült lengyel férfival beszélget Varsóban

Varsóba egy Leica fényképezőgéppel és egy Bell&Howell kamerával, valamint a hozzá való 6.000 láb (1,8 kilométer) filmszalaggal érkezett és az elkövetkezendő két hétben, mint az egyetlen külföldi tudósító működött a városban. Munkájához, hogy dokumentálja az eseményeket, Stefan Starzynski polgármestertől kapott autót és kísérőt, szállást pedig a nagyrészt kiürült Amerikai Nagykövetségen. Két hét alatt több száz fényképet készített és 5.000 láb filmet forgatott le az ostromlott városban élő emberekről.

Julien_Bryan_1939_Varso_021.jpgFilmezés a lengyel főváros egyik barikádjáról

A lengyel fővárost 1939. szeptember 21-én vonaton hagyta el, amikor a németek tűzszünet keretében biztosították a semleges nemzetek polgárainak a szabad elvonulást a kelet-poroszországi Königsberg felé. Innen Norvégián és Svédországon keresztül jutott vissza New Yorkba. Képeiből még az ősz folyamán a Life és a Look magazinok közöltek sorozatokat. Filmfelvételeiből elkészítette a "Siege" (Ostrom) című rövidfilmet, amit 1940-ben az Amerikai Filmakadémia Oscar-díjra is jelölt a legjobb rövidfilm kategóriában.

Tovább

1939. szeptember 22. péntek - Werner von Fritsch elesik

Életét veszti a Lengyelország elleni hadművelet alapjait kidolgozó Generaloberst von Fritsch

 

Varsó Praga városrészében halálosan megsebesül Generaloberst Werner Thomas Ludwig Freiherr von Fritsch, a Lengyelország elleni hadművelet, a Fall Weiss (Fehér Terv) alapjait kidolgozó tábornok.

Werner_von_Fritsch_1935.pngWerner von Fritsch

Varsót ekkor már két hete bekerítette a német hadsereg, amit először csak folyamatosan bombázott, de most már tart a főváros szárazföldi ostroma is. Von Fritsch a 12. Tüzér Ezred tiszteletbeli ezredeseként vesz részt a hadműveletben. Halálát segédtisztje, Leutnant Rosenhagen jelentésében így írja le:

"...ebben a pillanatban a Generaloberst bal combját egy lövedék találta le, ami átszakította az artériáját. Azonnal összeesett. Mielőtt kioldhattam volna a derékszíját, a Generaloberst azt mondta: "Kérem, hagyja.", majd elvesztette az eszméletét és meghalt, alig egy perccel a lövés után."

Von Fritsch a második német tábornok aki életét veszti a lengyel hadjáratban von Roetting után, aki szeptember 10-én esett le.

Tovább

1939. szeptember 17. vasárnap - A Szovjetunió megtámadja Lengyelországot

Szovjet csapatok törnek be Lengyelországba

 

Sztálin parancsára a Vörös Hadsereg 800.000 katonája lépi át Lengyelország keleti határát. Az egyébként is szorongatott helyzetben lévő lengyel hadsereg ezzel kilátástalan helyzetbe kerül. Mivel a haderő jelentős része a németek ellen harcol, a keleti határt mindössze csak 25 zászlóalj védi. A támadás megindulásakor Edward Rydz-Śmigły, a lengyel hadsereg főparancsnoka parancsot ad a zászlóaljaknak, hogy vonuljanak vissza a túlerő elől a romániai hídfőbe. A parancsnak nem engedelmeskedő alakulatok és a lengyel lakosság helyenként felveszi a harcot a szovjetekkel, de a túlerő idővel legyűri őket.

BT-7_model_1935_rakov1.jpgSzovjet BT-7 harckocsi egy lengyel településen

Ekkorra Varsót a németek már körülzárták és bár nem ostromolják, de folyamatosan bombázzák. A nyugati és északi lengyel területek már német megszállás alatt állnak. A fővárostól nyugatra a Bruza folyó mentén pedig a hadjárat legnagyobb csatája zajlik éppen, ahol 225.000 lengyel katonát szeretne 425.000 német bekeríteni és felmorzsolni.

Tovább

1939. szeptember 16. szombat - A franciák kivonulnak a Saar-vidékről

A franciák visszatérnek a Maginot-vonalba

 

Az 1939. szeptember 7-én a Saar-vidékre bevonult 11 francia hadosztályt visszarendelik a francia-német határon épített védelmi vonalba, a Maginot-vonalba. A döntést az egyesült angol-francia hadvezetés hozta még szeptember 12-én. Szintén akkor a 40 hadosztállyal a németek ellen végrehajtani tervezett átfogó támadást is lefújják.

Maginot-vonal.jpgA Maginot-vonal egy szakaszának erődítései a német határon

A franciák által feladott területet azonnal visszafoglalja a német hadsereg. A kivonulás során kisebb összetűzésekre kerül sor a franciák és a németek között, amik során a franciák közel 2.000, a németek pedig 750 katonát vesztenek halottakban, sebesültekben és eltűntekben.

Tovább
süti beállítások módosítása