A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal


A szovjet-finn téli háború első heteinek történései

2014. december 10.

Az elszánt finnek és a fagyos tél is belemar a szovjet medvébe

 

Sztálin és Kliment Vorosilov hadügyi népbiztos úgy tervezte, hogy az 1939. november 30-án, Finnország megszállására indított hadművelet néhány hét alatt lezajlik, és ezalatt a Vörös Hadseregnek sikerül áttörnie a finn védelmet, felszámolnia a hadsereget és elfoglalnia az országot. A hadművelet első hetei azonban nem igazolják elvárásaikat. A finnek nem várt hevességgel védekeznek és sem a terep, sem az időjárás nem alkalmas a tervezett "szovjet blitzkrieg" végrehajtására.

teli_haboru_030_1939_12_01_zsakmanyolt_t-28.jpgFinn katonák 1939. december 1-én harcképtelenné tett szovjet T-28 harckocsival (forrás: SA-kuva)

A négy frontszakaszon az alábbi események történnek az első hetekben, délről északra haladva.

teli_haboru_003_szovjet_tamadasi_terv.pngA négy támadó szovjet hadsereg (forrás: wikipedia)

 

Harcok a Mannerheim-vonal keleti szakaszán

 

A Karéliai-földszoroson a finn védelmi stratégia az, hogy a szovjet-finn határ és a kiépített Mannerheim védelmi vonal közötti 30-75 kilométeres sávban 21.000, 4 harccsoportba (U, M, L, R) osztott katona halogató harcot folytatva, a lehető legnagyobb veszteséget okozva az ellenségnek vonuljon vissza a Mannerheim-vonalba, ahol több mint 100.000 finn katona áll védelemben, hogy ott állítsák meg a Vörös Hadsereget. A 4 harccsoport sikeresen hajtja végre feladatát. A legelső szovjet csapatok csak egy hét után, 1939. december 6-án érik el a védelmi vonalnak a határhoz legközelebbi szakaszát a vonal keleti végében a Taipale folyónál.

teli_haboru_017_karelia_1939_12.pngA Mannerheim védelmi vonal (vastag fekete) a Keréliai-földszoroson, valamint a szemben álló erők 1939. decemberében (forrás: wikipedia)

Magának a vonalnak a keleti szakasza a Suvanto-tó vonalát követi, ami a Taipale folyón keresztül folyik a Ladoga-tóba. A 40 kilométer hosszú és 1-2 kilométer széles tavon a szovjetek nem tudnak átkelni, így a keskenyebb folyónál próbálkoznak, itt azonban kemény ellenállásba ütköznek. A finnek jól beásták magukat, a tüzérségük pedig már alaposan belőtte a területet.

teli_haboru_009_finn_geppuska_1.jpgFinn géppuskaállás

A szovjetek kezdetben mindössze egy hadosztállyal indítanak támadásokat, amit mindig heves tüzérségi előkészítés előz meg. A rohamok mindig azonosak és ugyanúgy végződnek, a frontális rohamot megállítja és visszavonulásra kényszeríti a beásott finn gyalogság és tüzérség. A csatateret ezután mindig több száz szovjet katona holtteste és kilőtt harckocsik tucatjai borítják. Egy hétig próbálkoznak így a szovjetek, de nem járnak sikerrel ezért további tüzérséget, harckocsikat és a 10. Lövész Hadosztályt vezényelik oda az első, megtépázott hadosztály megerősítésére. Az erő növelése ellenére így sem járnak sikerrel, ezért december végén még egy hadosztályt vezényelnek oda, de ez sem hozza meg a kívánt áttörést. Egészen 1939. december 28-ig próbálkoznak így, amikor Sztálin minden frontszakaszon leállítja a támadásokat, amíg a szovjet hadvezetés ki nem dolgoz egy új haditervet a finn védelem áttörésére.

Tovább

1939. november 30. csütörtök - A Szovjetunió megtámadja Finnországot

Kitör a szovjet-finn téli háború

 

1939. november 30-án, reggel 8 órakor egy órás tüzérségi előkészítést követően a Vörös Hadsereg megtámadja Finnországot, mert az nem teljesítette a Szovjetunió területi követeléseit21 szovjet hadosztály, összesen 450.000 katonával indul támadásba a harmad akkora finn haderő ellen. A Szovjetunió célja nemcsak a vitatott területek, hanem teljes Finnország megszállása.

teli_haboru_015_t_28.jpegSzovjet T-28 közepes harckocsik a finn fronton

A támadó szovjet haderőt 4 hadseregbe osztják, amik az alábbiak a hadműveleti területük szerint délről északra:

  • 7. Hadsereg: 9 hadosztály, 1 harckocsi hadtest és 3 harckocsi dandár alkotja. A Karéliai-földszoroson a Mannerheim védelmi vonalat áttörve kell Viipuri irányába támadnia.
  • 8. Hadsereg: 6 hadosztály és 1 harckocsi dandár alkotja. A Ladoga-tótól északra kell áttörnie a finn védelmet, majd megkerülve a tavat a Mannerheim védelmi vonal mögé kerülnie.
  • 9. Hadsereg: 3 hadosztály alkotja és egy még úton van hozzá. Közép-Finnországba kell betörnie és félbe vágnia az országot.
  • 14. Hadsereg: 3 hadosztály alkotja. Murmanszkból kiindulva az északi Petsamo kikötővárost kell elfoglalnia, majd délre fordulnia Rovaniemi irányába.

teli_haboru_003_szovjet_tamadasi_terv.pngA szovjet támadási terv a 4 hadsereggel (forrás: wikipedia)

A finn haderőt 9 hadosztály, 4 dandár és néhány, nagyrészt önkéntesekből álló független zászlóalj és század alkotja, amik reguláris részét 3 hadtestbe szervezik. A II. és III. Hadtestek alkotják a Földszorosi Hadsereget (Kannaksen Armeija - KannA) ami a Karéliai-földszoroson a Mannerhein-vonalban állomásozik.

Tovább
süti beállítások módosítása