A második világháború eseményeit, harceszközeit és résztvevőit bemutató oldal


A szovjet-finn téli háború kirobbanásának előzményei

2014. november 29.

Finnország nem enged a területi követeléseknek, ezért a Szovjetunió háborút indít ellene

 

Finnország 1154-től  a Svéd Királyság része volt 1809. március 29-ig, amikor I. Sándor orosz cár elfoglalta és az Orosz Birodalomhoz csatolta a területet, mint Finn Nagyhercegség. A jelentős autonómiával rendelkező nagyhercegség az ütközőállam szerepét volt hivatott betölteni a nagy ellenség svédekkel szemben. Az 1917-es bolsevik forradalom keltette zűrzavart kihasználva a finn szenátus 1917. december 6-án kikiáltja az ország függetlenségét. A baloldali punaisetek "vörösök" és a polgári valkoisetek "fehérek" közötti rövid, 1918. január 27 és május 15 között lezajlott, és a "fehérek" győzelmével zárult polgárháború után megkezdődik az új rend kialakítása az országban.

Alexander_I_of_Russia_by_F.Kruger_(1837,_Hermitage).jpgI. Sándor orosz cár és finn nagyherceg

Szovjet Oroszországgal 1920. október 14-én köti meg a tartui egyezményt Finnország, amiben az 1809-es állapotoknak megfelelően határozzák meg a két ország közötti határvonalat, majd már a Szovjetunióval köt megnemtámadási szerződést 1932-ben. A finn kormány szövetségeseket a skandináv államok között próbál találni és sikerül is szoros kapcsolatot kiépíteniük Svédországgal, és még Észtországgal is kötnek titkos katonai megállapodást.

finn_nagyhercegseg.jpgA Finn Nagyhercegség egy 1900-as orosz térképen, ezeket a határokat fogadják el 1920-ban a tartui egyezményben

A Sztálin irányította Szovjetunió külpolitikájában az 1930-as évek végén jelenik meg az a szándék, hogy a már megerősödött kommunista állam szeretné visszaszerezni az Orosz Birodalom elvesztett részeit, így Finnországot is, ami kapcsán van még egy hangsúlyos indokuk, az hogy Leningrád túl közel van a finn határhoz, és ezt veszélyesnek tartják. Az első szovjet próbálkozás 1938. áprilisában történik, amikor Borisz Jartszev NKVD ügynök közli Aimo Cajender finn miniszterelnökkel és Rudolf Holsti külügyminiszterrel, hogy a Szovjetunió nem bízik a Német Birodalomban és valószínűleg háború tör majd ki a két ország között, ezért szeretnék, ha a Vörös Hadsereg időben felkészülhetne, és ezt segítendő Finnország átadna vagy bérbe adna egyes szigeteket a Finn-öbölben a Szovjetuniónak. A finnek ezt elutasítják és közlik, hogy egy eljövendő konfliktusban semlegesek kívánnak maradni.

Tovább
süti beállítások módosítása